MUSIC FROM JAPAN COMPOSER PROFILE


Mr. Sukeyasu Shiba

 
 


Award:                 Education Minister Prize
                    Encouragement of the Arts
Year:                 1988
Compositions on file:
Bankaso (arrange),1999
Bankaso (transcription),1985
Bankaso for the original inst.,1987
Choboraku,0
Choshuchikufu "Sorokodatsu",0
Gagaku "Gyoudo-Ranjo",0
Gagaku "Shishi",0
Genka (transcript),0
Gigaku ( arranged.),0
Guuwa #1,0
Heian no Kyoen,0
Hikarinagi,0
Hyobyo-no-hibiki I,1986
Ichigyo-no-fu,0
Koku,1987
Kokyo,1992
Niwabi,0
Ryooranjo,0
Shinano Jokei,0
Shosoin Tenpyo-Biwafu "Bankaso",0
Shotorashion,1990
Soan no Kai,2003
Soko,0
Sourou-kodatsu,0
Syunka 2dai,0
Tonko-Monjo "Kyukosomon",0
Tsukino Sizu Uta,0
Vayu,0

Composer Index, Music From Japan - Home