MUSIC FROM JAPAN COMPOSER PROFILE


Mr. Keiji Azechi

 
 
Compositions on file:
A-Un,0
Ai no Wa,1999
Ai no hikari to Daichi no Uta,1998
Ai no pundarika,2002
Canon,0
Fuga-Yume-Monogatari,1992
Fumon,1983
Fuuga-sho,1992
Kagome/arrg.,0
Niji no Wa,0
Oasys no Katarai,2002
Owara Bojyou,2002
Prey,0
Ryoanji,0
Shin-Yachiyo-Jishi(arr.),0
Sonten no Mori,2002
Syunpu no uta,2002
Time for Kokyu and Violin,1987
Tsuru-no-Mai,1979
Yuki kanko,0
Yukiya konkon,0

Composer Index, Music From Japan - Home