MUSIC FROM JAPAN COMPOSER PROFILE


Mr/Ms Traditional/ Anonymous

 
 
Compositions on file:
6 dan,0
Aiya-bushi,0
Ajigasawa-jinku,0
Ama-no-Ranjo (togaku),0
Asakurano-netori,0
Atsumori no Saigo (arr.),0
Azuma Jishi,0
Azuma no Kyoku,0
Banshiki and Daiotsu,0
Banshikichoo-no-chooshi,gagaku,0
Bugaku: sahou, uhou,0
Bunraku,0
Chidori no kyoku,0
Choboraku,0
Chosi/Prelude,0
Daibosatsu,0
Edo Kiyari,0
Esashi Oiwake,0
Etenraku,0
First Night,0
First Night-Recitation in praise of Buddihist,0
Gagaku,0
Gagaku no Kikyoku,0
Gagaku no Sekai (I & II),0
Gagaku selection,0
Genji-Monogatari,0
Geza Music,0
Gidayuu,0
Godanginuta,0
Hachigatsu Odori,0
Hakuchuu,0
Hakururi-no-wan,0
Hiyaku,0
Hohai-bushi,0
Hon-Shirabe,0
Horai,0
Ihunke -(ainu),0
Itchoken Koku,0
Itsuki no Komoriuta (arrg.),0
Japanese Drums,0
Japanese Folk Songs,0
Japanese Folk Songs #1,0
Japanese Folk Songs #2,0
Japanese Folk Songs #3,0
Japanese Folk Songs #4,0
Japanese Folk Songs #5,0
Japanese Folk Songs #6,0
Japanese Folk Songs #7,0
Japanese Folk Songs #8,0
Japanese Folk Songs (arr.),0
Japanese Folk Songs (arr.2),0
Japanese Folk Songs I,0
Japanese Folk Songs II,0
Japanese Folk Songs vol.1,0
Japanese Folk Songs vol.2,0
Japanese Folk Songs vol.3,0
Jinbo Sanya,0
Jonkara-bushi,0
Kabuki,0
Kagura,0
Kagura Seriuta,0
Kangen: Sandaien Ichigu,0
Kazoe Uta/Children at Play,0
Kita No Uta (duet),0
Ko ku,0
Kochiku Jyuchiku,0
Kumoi Jishi,0
Kumoi Jishi,0
Kumoi no Kyoku,0
Mibu Kyogen,0
Midare,0
Moso Biwa,0
Murasaki Reihou,0
Nagauta: Kanjincyo,0
Nagauta: Kyokanoko Musume Dojyoji,0
Nippon, Kodai Kayou no Sekai, disc 1,0
Nippon, Kodai Kayou no Sekai, disc 2,0
Nippon, Kodai Kayou no Sekai, disc 3,0
Nippon, Kodai Kayou no Sekai, disc 4,0
Niwabi,0
Noh Theater,0
Okayasuginuta,0
Onoe no Matsu,0
Oshu Sashi,0
Ozatsuma,0
Reibo,0
Reiho,0
Rinzetsu,0
Ryooranjo,0
SHOMYO during Hanae-shiku,0
Saji,0
San'an,0
San'ya Sugagaki /Three Valleys,0
Sankyoku: Shochikubai,0
Sankyoku: Tsumikusa,0
Sanya,0
Sanya; Kokutaji lineage,0
Shakuhachi,0
Shamisen Duet '95,0
Shamisen Music,0
Shamisen Yosare,0
Shiiba no Minyo,0
Shiinoha no Minyo (folk songs),0
Shika no Tone,0
Shika no Toone,0
Shin Kyorei/ Empty Spirit,0
Shin Yachiyo jishi (arr.),0
Shin'getsu,0
Shitada Reibo,0
Shitada Sanya,0
Shomyo,0
Shukuga no Gagaku,0
Shuntei-ka,0
Sojo no choshi,0
Sokaku Reibo,0
Soko,0
Sokyoku: Yaegoromo,0
Sokyoku: Yuya,0
Somakusha-no-Netori,0
Song of Ainu People,0
Songs of Ainu,0
Soujo no Choushi,0
Sound of Mukkuri, AINU,0
Taishikicho no Choushi,0
Tamuke,0
Tenkangaki,0
Tokiwazu: Kioijishi,0
Tokiwazu: Seki no To,0
Toppiki,0
Tosa no Sunayama,0
Tsugaru San Kudari,0
Tsugaru Yosare-bushi,0
Tsugaru jonkara,0
Tsuru No Sugomori (arrg.),0
Tsuru no Sugomori,0
Tsuru no Sugumori - Kokutaiji Lineage,0
Tsuru-No-Sugomori,0
Yokyoku: Kagekiyo,0
Yoriai,0
Yosare-bushi,0
Yoshiya Reibo/yearning for the Bell,0
bugaku: shunnoden ichigu,0

Composer Index, Music From Japan - Home