MUSIC FROM JAPAN COMPOSER PROFILE


Mr. Meisho Tosha

 
Birthplace:              Tokyo
 


Award:                 World Flute Festival
                    Invited to perform
Year:                 1985-6
Award:                 Osaka Arts Award
Year:                 1978
Award:                 Japan Arts Fest. Special
                    award for performing arts
Year:                 1979, 81
Award:                 Kyoto New Artists Award
Year:                 1983
Award:                 Japan Art Fest. Recording
                    award
Year:                 xx
Studies:                Japanese flute studies
                    Drum studies
                    Shamisen studies
Compositions on file:
Ai-Tikurin no Yuugure,0
Arashi, Huhtou,0
Atsumori,1983
Dannoura Mujo,0
Gassan,0
Gassan Kenteki,0
Giou,0
Hatsuho-Kagura,0
Hicho-Sanka,0
Hida no Raicho,0
Homura,1111
Huhcho,0
Huhrai,0
Huhrai,0
Huhsei,0
Huhsoh,0
Itsukushi no Shima no En,0
Jo-Huhsho,0
Kamakura no Sei,0
Kaze,0
Kaze ( from the poem by Shuntaro Tanikawa),0
Kokoro,0
Mei-Meisou no Niwa,0
Midagahara,0
Mikazuki,0
Otakigyo,0
Ryo-Seiryu wo wataru Kaze,0
Sado no Maboroshi,0
Sho (Imaginary Monkey),1111
Sou-Shinzan no Asa,0
Souryu,0
Taira no Atsumori,0
The Bird - Snow Grouse in Hida,1984
The Last Supper,1991
Toredo no Kaze,0
Tsuki,0

Composer Index, Music From Japan - Home